Een intake consult bedraagt € 150,00

Vervolgconsulten en eventuele herhaal consulten bedragen €110,00.

De consulten worden bij iedere behandeling contant of per pin-automaat voldaan. U dient zelf uw rekening bij de ziektekostenverzekering te declareren. Annulering van een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren op werkdagen te geschieden dit kan telefonisch of per e-mail.

Een niet tijdig geannuleerde afspraak kan in rekening worden gebracht.

Kosten gemaakt binnen de aanvullende verzekering hebben géén invloed op het eigen risico!

Bijna alle zorgverzekeraars hebben behandelingen van artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde opgenomen in het eerste aanvullende pakket. De vergoeding hangt af van de gekozen verzekering. In uw polisvoorwaarden vindt u het aantal behandelingen dat vergoed wordt. De behandelingen worden vergoed wanneer de behandelend arts ingeschreven is in het Register Musculoskeletale Geneeskunde. Een aantal zorgverzekeraars heeft als eis dat de MSK-arts lid is van de NVAMG. 

In onder staande link vindt u een overzicht van de vergoedingen voor de diensten van de Arts voor Musculoskeletale Geneeskunde (MSK-arts) uit de aanvullende verzekeringen verzameld. Aanvullende verzekeringen die GEEN vergoedingen voor de diensten van MSK-arts verstrekken zijn NIET in het overzicht opgenomen.

https://www.mskzorg.nl/_asset/_public/Overzicht-MSK-arts-2024.pdf