Over GeneeSpraktijk

Geneespraktijk is de praktijk voor Musculoskeletale Geneeskunde en OrthoManuele Geneeskunde van Theo Genee, arts MSK.

Als arts heeft hij zich gespecialiseerd in klachten van het bewegingsapparaat.

In die hoedanigheid kan hij u behandelen, adviseren en begeleiden bij uw klachten om de kwaliteit van uw leven te verbeteren.

Dokter Genee is lid van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor MusculoSkeletale Geneeskunde, de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst en hij staat geregistreerd bij het Register OrthoManuele Geneeskunde.

Logo NVOMG

logo ROMG

 


OMGNed

GeneeSpraktijk is onderdeel van het netwerk OMGNed. Dit is een netwerk van gelijkgestemde artsen. We werken volgens dezelfde methode en kunnen elkaar als nodig vervangen. Mocht dokter Genee niet beschikbaar zijn vanwege vakantie of een congres, dan kunt u zich wenden tot een van de andere artsen van OMGNed.

Het team van OMGNed.