Meer weten

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

Aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam zijn twee artsen gepromoveerd op een onderzoek naar de waarde van Orthomanuele geneeskunde*. De onderzoekers vonden verbetering bij ruim 2/3 van de tweeduizend ondervraagde patiënten. Opvallend was dat niet alleen rug-, nek-, en hoofdpijn klachten verbeterden, maar ook klachten van andere aard, zoals duizeligheid, hartkloppingen, maag- en buikklachten.

Ook patiënten met een aangetoonde hernia in de onderrug reageerden goed. Dit gold zowel voor patiënten die niet geopereerd hoefden te worden, als voor hen die wel geopereerd waren en desondanks klachten hadden.

*Albers, J.W.E., Keizer, E.D. (1990), een onderzoek naar de waarde van Orthomanuele Geneeskunde. Erasmus Universiteit Rotterdam. ISBN 90-5166-178-9

Inmiddels zijn in het recente verleden meerdere artsen Orthomanuele Geneeskunde gepromoveerd:

  • Sobel, J.S., Winters, J.C. (1996) – shoulder complaints in general practice – diagnosis and treatment Rijksuniversiteit Groningen. ISBN 90-5070-029-2
  • Hoving, J.L. (2001), Neck pain in primary care. Vrije Universiteit Amsterdam. ISBN 90-5669-049-0
  • Van Deursen. L. (2003), Low back pain and everyday activities. Erasmus Universiteit Rotterdam. ISBN 90-9017227-0